WebVoter is a free (as in speech) voting system designed to allow secure voting via the web. The system also allows easy storage of manual votes. The system has been proven in 2004, 2005 and 2006 in Helsinki University of Technology Student Union, The Student Union of Helsinki School of Economics, and The Hanken Student Union elections (both Single Transferrable Vote and d'Hondt result calculation methods).

The system allows for multiple elections being run simultaneously. All elections can have configurable graphical elements.

The source package is available for download. The package contains a README which outlines the installation. The system requires a Java EJB container, such as JBoss, and an SQL database, such as PostgreSQL.

A test election is available including an admin interface.

WebVoter on vapaa äänestysjärjestelmä, joka on alusta pitäen suunniteltu tarjoamaan turvallinen verkkoäänestäminen sen lisäksi, että järjestelmä tarjoaa helpon tavan syöttää käsin annettuja ääniä. Järjestelmää on käytetty menestyksekkäästi Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan, Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan ja Hankenin ylioppilaskunnan vaaleissa 2004, 2005 ja 2006 (sekä ns. Single Transferrable Vote että normaalimpi d'Hondt).

Järjestelmässä voi olla käynnissä useita samanaikaisia äänestyksiä, joilla kaikilla voi olla oma graafinen ulkoasunsa.

Lähdekoodipaketti on verkosta saatavilla. Paketti sisältää README-tiedoston, joka sisältää asennusohjeet. Järjestelmä vaatii pyöriäkseen Java EJB -järjestelmän (esim. JBoss) ja SQL-tietokantamoottorin (esim. PostgreSQL).

Testivaali löytyy täältä ja sen hallintakäyttöliittymä täältä.